Using Python 3.7 on Anaconda

Ghi chú

Nay mình cài mới lại Anaconda trên máy tính mới. Tải bản mới nhất về cài mà có phần gợi ý dùng python 5.8, mình không chọn mà khi chạy thì nó mặc định là python 3.8

Vấn đề nằm ở chỗ sau đó không thể cài được cái phần kết nối mysql và python. Loay hoay cài đi cài lại mãi mà vẫn không được. Tất cả nó đều nhận là python 3.8, cả ở phần giao diện trong Anaconda và cài bằng command.

Cách xử lý đơn giản như sau:

Trong phần Enviroments thì tạo mới một cái môi trường mình cần (nó có sẵn nhiều version python) nhập tên.

Thế là xong, đợi nó tự động cài đặt các phần bổ trợ.

Để sử dụng, trong phần home mình lựa chọn đúng môi trường mình chạy là có thể dùng được rồi.

Trả lời