“E: Unable to locate package python-pip” on Ubuntu 18.04

Server

Hôm nay mình cần test một số lệnh trên Linux mà lười cài Linux trên máy ảo quá nên cài Ubuntu 18.04 core trên window 10. Đến bước cài cái Pip cho Python thì gặp lỗi này: “E: Unable to locate package python-pip”

Sau đây là cách fix lỗi này, ta phải chạy một số lệnh sau đây:

sudo apt-get install software-properties-common
sudo apt-add-repository universe
sudo apt-get update
sudo apt-get install python-pip

Chạy xong phát được ngay. Note lại sau còn dùng.