Cài đặt và cấu hình nhanh WordPress trên Ubuntu

I: Tải và giải nén bản mới nhất của WordPress II: Cài đặt và cấu hình database WordPress III: Cấu hình trên site WordPress Sử dụng các thông tin ở phần II để tiến hành cấu hình cho site.

Cài đặt VPS phục vụ công việc

Mình đang thuê VPS trên vultr.com, yêu cầu chỉ dùng vps để nuôi nick nên dùng con rẻ nhất là 5$.Hiện tại đang cài window 10 nhưng với cấu hình đó thì quá chậm. Hơn nữa khi upload 1 file nào từ VPS lên host hoặc google… đều rất chậm. Nhiều người đều kêu kiểu

Install Ubuntu on Window 10

B1. Cài đặt môi trường Window 10 trước khi cài đặt Ubuntu. Copy lệnh vào: PowerShell as Administrator B2. Vào store của window tìm Ubuntu để cài đặt. B3. Cách truy cập chung file giữa window và Ubuntu Trong Ubuntu thì có thể mount các thư mục và ổ cứng chung của window tự động

Install and set default Python 3, pip on Ubuntu

Để sử dụng một thư viện lấy video từ reddit được code bằng Python mình cần cài đặt Python 3 cho Ubuntu trong Window 10 của mình (Ubuntu 18.04 thì chỉ có sẵn Python 2). B1: Cài đặt Python 3 B2: Cài đặt pip cho Python 3 B3: Set defualt Python 3

“E: Unable to locate package python-pip” on Ubuntu 18.04

Hôm nay mình cần test một số lệnh trên Linux mà lười cài Linux trên máy ảo quá nên cài Ubuntu 18.04 core trên window 10. Đến bước cài cái Pip cho Python thì gặp lỗi này: “E: Unable to locate package python-pip” Sau đây là cách fix lỗi này, ta phải chạy một số