Install OpenLiteSpeed, MySQL on Ubuntu 18.04

Bước 1:Installing OpenLiteSpeed Bước 2: Đổi port cho page mặc định Vào Listeners chọn Default, nhấn vào Kính lúp trong Actions. Chọn Edit và sửa Port là 80. Bước 3: Cài đặt MySQL server

Thư viện tải video trên Reddit

Mình đang có nhu cầu reup các video thịnh hàng trên Reddit, có tìm thấy 1 đoạn mã để tải hàng loạt các video này: Link github: https://github.com/elmoiv/redvid Cách cài đặt: B1: Cài đăt ubuntu nằm trong window 10. (Mình thích dùng) B2: Cài đặt thư mục FFmpeg để gép video và tiếng B3: Cài

Kích hoạt Remote Access MySQL trên Ubuntu

Trong quá trình sử dụng WordPress mình có sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ dữ liệu. Việc kết nối nội bộ WordPress với MySQL thì bình thường, hoặc mình có code một số đoạn script php đặt trên server kết nối trực tiếp tới MySQL cũng bình thường.