Cài đặt VPS phục vụ công việc

Server

Mình đang thuê VPS trên vultr.com, yêu cầu chỉ dùng vps để nuôi nick nên dùng con rẻ nhất là 5$.
Hiện tại đang cài window 10 nhưng với cấu hình đó thì quá chậm. Hơn nữa khi upload 1 file nào từ VPS lên host hoặc google… đều rất chậm. Nhiều người đều kêu kiểu này nhưng chưa có giải pháp khả dĩ(có gợi ý mở port firewall nhưng chưa thấy confirm ok từ cộng đồng).
Giải pháp:

  • Sử dụng OS là Linux Mint
  • Nâng cấp trình duyệt firefox
  • Đồng bộ dữ liệu cũ từ VPS cũ sang

Các bước tiến hành như sau:

  • Upload distro là Linux live CD bản 18 lên Vultr: https://www.linuxmint.com/edition.php?id=222 (dùng giao diện xfce)
  • Tạo VPS 5$ cài đặt OS
  • Vào Update Manager để update firefox lên bản mới nhất
  • Cài đặt Anydesk và set pass để có thể remote từ window.