Cài đặt và sử dụng máy ảo VMWare có gắn địa chỉ IP qua OpenVPN

Server

1: Cài đặt VMWare để có thể cài máy ảo trên đó
2: Cài đặt Window 7 bản nhẹ Window 7 Supper Lite.
Config như sau:
Ram 2GB, Processors 4, HDD 20GB, Network NAT. Number of monitor 1 with 1600×900
Display scaling: check Automatically…, Stretch mode: Keep aspect ratio stretch
3: Để Share thư mục với máy thật
Setting -> Options -> Shared Folders. Choice Always enabled, Check Map as a network…..
Add path folder.
4: Tạo một vps trên Vultr để chuẩn bị log acc Linode
5: Mua một 1 tài khoảng Linode với giá 140k có 100$ trong đó dùng được cho tháng.
6: Tạo mới 1 vps giá 5$, chọn Location US, Chọn Ubuntu bản 18.4
Cho nó tự động cài đặt cho xong.
7: Cài đặt Open VPN server cho Ubuntu 18.4
B1: wget https://git.io/vpn -O openvpn-install.sh
B2: chmod +x openvpn-install.sh
B3: sudo ./openvpn-install.sh
B4: Cấu hình:
Protocol: UDP
Port: 1194
DNS: 1.1.1.1
Client: VPSNAME
8: Copy file /root/VPSNAME.ovpn hoặc copy nội dung file này ra máy thật và lưu dưới dạng file .ovpn
9: Cài đặt Openvpn Client vào máy ảo đã tạo ở trên. Import file này vào và Connect.
10: Cài đặt bản Firefox bản tiếng anh.
11: Tạo mới 1 profile cho Firefox. Cài add on: Chameleon
Config Chameleon:

  • Ấn vào biểu tượng Chameleon trên thanh công cụ: Chọn cái cuối cùng, sau đó ấn vào cái cuối cùng để cho phép cấu hình: Request privacy permissions.
  • Ấn vào biểu tượng Chameleon trên thanh công cụ:
    Chọn cái thứ 4.
    Tab đầu tích vào ô số 2 và 3 ô cuối.
    Chọn timzone là trùng với timezone IP của Open VPN. Ở đây có thể chọn đúng múi giờ là ổn.
    Tab thứ 2 tích vào Disabale Web CRT

Kiểm tra IP và thông tin IP tại địa chỉ này:
http://ipinfo.io/json
(Có thể timezone ở đây không trùng được với timezone mà ta chọn ở trên)
Kiểm tra các thông tin fake tại đây: (tầm trên 90% là được)
https://browserleaks.com/canvas