Cài đặt và cấu hình nhanh WordPress trên Ubuntu

I: Tải và giải nén bản mới nhất của WordPress II: Cài đặt và cấu hình database WordPress III: Cấu hình trên site WordPress Sử dụng các thông tin ở phần II để tiến hành cấu hình cho site.