Cài đặt VPS phục vụ công việc

Mình đang thuê VPS trên vultr.com, yêu cầu chỉ dùng vps để nuôi nick nên dùng con rẻ nhất là 5$.Hiện tại đang cài window 10 nhưng với cấu hình đó thì quá chậm. Hơn nữa khi upload 1 file nào từ VPS lên host hoặc google… đều rất chậm. Nhiều người đều kêu kiểu