Install OpenLiteSpeed, MySQL on Ubuntu 18.04

Bước 1:Installing OpenLiteSpeed Bước 2: Đổi port cho page mặc định Vào Listeners chọn Default, nhấn vào Kính lúp trong Actions. Chọn Edit và sửa Port là 80. Bước 3: Cài đặt MySQL server

Thư viện tải video trên Reddit

Mình đang có nhu cầu reup các video thịnh hàng trên Reddit, có tìm thấy 1 đoạn mã để tải hàng loạt các video này: Link github: https://github.com/elmoiv/redvid Cách cài đặt: B1: Cài đăt ubuntu nằm trong window 10. (Mình thích dùng) B2: Cài đặt thư mục FFmpeg để gép video và tiếng B3: Cài

Install Ubuntu on Window 10

B1. Cài đặt môi trường Window 10 trước khi cài đặt Ubuntu. Copy lệnh vào: PowerShell as Administrator B2. Vào store của window tìm Ubuntu để cài đặt. B3. Cách truy cập chung file giữa window và Ubuntu Trong Ubuntu thì có thể mount các thư mục và ổ cứng chung của window tự động

Install and set default Python 3, pip on Ubuntu

Để sử dụng một thư viện lấy video từ reddit được code bằng Python mình cần cài đặt Python 3 cho Ubuntu trong Window 10 của mình (Ubuntu 18.04 thì chỉ có sẵn Python 2). B1: Cài đặt Python 3 B2: Cài đặt pip cho Python 3 B3: Set defualt Python 3

“E: Unable to locate package python-pip” on Ubuntu 18.04

Hôm nay mình cần test một số lệnh trên Linux mà lười cài Linux trên máy ảo quá nên cài Ubuntu 18.04 core trên window 10. Đến bước cài cái Pip cho Python thì gặp lỗi này: “E: Unable to locate package python-pip” Sau đây là cách fix lỗi này, ta phải chạy một số