Kích hoạt Remote Access MySQL trên Ubuntu

Trong quá trình sử dụng WordPress mình có sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ dữ liệu. Việc kết nối nội bộ WordPress với MySQL thì bình thường, hoặc mình có code một số đoạn script php đặt trên server kết nối trực tiếp tới MySQL cũng bình thường.